Landbouwgrond nabij Langereijt Oostelbeers - Oost-, West- en Middelbeers

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Landbouwgrond nabij Langereijt Oostelbeers

3.35.70 HA LANDBOUWGROND

Betreft een goed verkaveld perceel landbouwgrond, ter grootte van 3.35.70 ha, gelegen aan de goed begaanbare zandweg. Kadastraal aangeduid als: Oost-, West- en Middelbeers C 2475. Met de zuidwestzijde gelegen tegen een goed begaanbare onverharde weg,
welke na circa 900 meter aansluit op de verharde weg Burgemeester J. Smulderslaan, waarover de ontsluiting geregeld is. Aan de noordwest- en noordoost zijde met een natte scheiding grenzend aan soortgelijke landbouwgrond. Aan de zuidoostelijke zijde grenst het met een droge scheiding aan soortgelijke landbouwgrond. Perceel is al jaren als bouwland in gebruik voor de teelt van aardappelen en snijmais. Verkaveling is zonder meer goed te noemen, het perceel is rechthoekig (167 x 200 meter) Bodem is een Hn21t veldpodzolgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand, grondwatertrap V en VI

De vlakligging, verkaveling en de waterhuishouding zijn goed te noemen. Bodem heeft een goede capillaire werking. Goede landbouwgrond met bouwvoor van circa 40 à 50 cm zwarte grond, voor velerlei landbouwkundige doeleinden geschikt.

Bij de koop zitten de betalingsrechten inbegrepen.

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied fase II 2013” van de Gemeente Oirschot, vastgesteld op 18 juni 2013 en heeft een agrarische bestemming.

Het perceel wordt verkocht bij inschrijving.

inleveren voor:  30 november 2022 17.00u

Verdere informatie, de voorwaarden en het inrschijfformulier zijn te vinden in de te dowloaden brochure.


Overzicht aanbod
Overzicht aanbod
Klik op de foto voor een vergroting