Landbouwgrond Hild - Moergestel

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Landbouwgrond Hild

OMSCHRIJVING
Algemeen
Betreft een perceel landbouwgrond van goede kwaliteit, ter grootte van 1.74.85 ha, gelegen aan de verharde weg de Hild te Moergestel. Met de westzijde gelegen tegen deze weg waarover de ontsluiting geregeld is. Perceel is T-vormig. Het oostelijke gedeelte, circa 1 hectare, is omringt door een ontwateringssloot. Dit gedeelte is tot 2016 in gebruik geweest als boomkwekerij. Daarna voor mais en grasland en heeft bij RVO de aanduiding “blijvend grasland” De westzijde grenst met een droge scheiding aan soortgelijke grond in gebruik als boomkwekerij. Dit gedeelte is tot 2017 in gebruik geweest als boomkwekerij. Daarna voor mais en grasland en heeft bij RVO de aanduiding “tijdelijk grasland”.
Bodem is een zEZ21 hoge zwarte enkeerdgrond met lemig fijn zand, grondwatertrap VI
De vlakligging, verkaveling en de waterhuishouding zijn goed te noemen. Bodem heeft een goede capillaire werking.
Goede landbouwgrond met >50 cm zwarte grond, voor velerlei landbouwkundige doeleinden geschikt.

 

Het perceel wordt verkocht bij inschrijving.

inleveren voor: 29 maart 2024 12.00u

Verdere informatie, de voorwaarden en het inrschijfformulier zijn te vinden in de te dowloaden brochure en inschrijfformulier.

Overzicht aanbod
Overzicht aanbod
Klik op de foto voor een vergroting