Riante bouwkavel Haghorst  - Haghorst

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Riante bouwkavel Haghorst

Op een prachtige locatie een riante bouwkavel met een perceels grootte van respectievelijk circa 2.500m². De bouwkavel is gesitueerd in het buitengebied van Hilvarenbeek en wel van de woonkern Haghorst. De steden Eindhoven en Tilburg liggen beide binnen 20km afstand en zijn prima bereikbaar via de A58. De woonkern Haghorst is een gezellige en hechte gemeenschap en ligt op slechts 1 kilometer afstand. Aan de zuidwest zijde ligt de kern van Diessen op zo‘n 1.500 meter. Met daarachter het centrum van de gemeente Hilvarenbeek.
De bouwkavel biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een woning met een inhoud van max. 750m³ met een bijgebouw van 100 m².
Met eigen inzichten en het toepassen van moderne elementen en materialen kan hier uw droomwoning worden gerealiseerd. De woningen mogen op zo‘n 30 meter vanaf de openbare weg worden gebouwd. Aan de achterzijde is er vrij uitzicht op de bosrand van een boscomplex “het Stuk”. U kunt er maximaal genieten van de rust en privacy.


Bestemming

De bouwkavel is tot stand gekomen door toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling. Deze regeling is opgesteld door de Provincie Noord-Brabant en geeft de mogelijkheid om ter compensatie van de sloop van varkens- of kippenbedrijven woningen op te richten. Sanering van pluimveehouderij op deze locatie was noodzakelijk om de bouwkavels mogelijk te kunnen maken. Voor deze ontwikkelingen is een nieuw bestemmingsplan (omgevingsplan) opgesteld welke in zijn geheel als
“Emmerseweg 16, Haghorst” is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl Op de bouwkavel kunt u een woning met bijgebouw realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan/omgevingsplan . Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen uw architect of andere adviseur die u hierin kan begeleiden.
De belangrijkste onderdelen ervan vindt u op onze website www.josclaassen.nl De informatie in dit bestemmingsplan / omgevingsplan zal mede als basis gelden voor beoordeling van een aanvraag tot bouwvergunning.

De woningen op beide kavels mogen worden gesitueerd op het bouwvlak (geel rechts van de stippellijn) van 1.650 m² (33 x 50 meter).

Het totale perceel is inclusief het groene gedeelte tegen de openbare weg en een gedeelte landbouwgrond, circa 2.500m² groot.
De te bouwen woning mag maximaal een inhoud van 750 m³ krijgen. Aanvullend heeft u de mogelijkheid om een kelder te bouwen van maximaal 1 bouwlaag (3,5 m onder peil), welke is toegestaan binnen de gevelgrenzen van de woning. De inhoud van wat ondergronds wordt gebouwd telt niet mee bij het bepalen van de maximaal toegestane inhoud van de woning.


Bouwregels

Woning regels:
• de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m³.
• de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,00 m;
• de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.;
• de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30º.;
• de dakhelling mag niet meer bedragen dan 55º;
• de afstand van zowel woningen als aangebouwde bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt niet minder dan 5 meter;
• kelders zijn uitsluitend onder de woning toegestaan.

Bijgebouwen regels:
• de gezamenlijke bebouwde oppervlakte per woning bedraagt maximaal 100 m2,
• de goothoogte bedraagt maximaal 3,00 m;
• de bouwhoogte bedraagt maximaal 6,00 m;
• de bijgebouwen moeten uitsluitend minimaal 1 meter achter de voorgevel of het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw worden gesitueerd;
• de dakhelling bedraagt minimaal 30°.


Voorzieningen op de kavel:

Door de verkoper wordt niet bouwrijpe grond geleverd. Er wordt een perceel grond geleverd waarop een woning gebouwd mag worden. Perceel heeft geen elektriciteit of een waterleiding aansluiting Aansluitingen nutsvoorzieningen, riolering en dergelijke dienen door en voor rekening van de koper te worden aangelegd.


Verder van belang:

• Mogelijkheden van beroep aan huis.
• Landschappelijke inpassing moet worden uitgevoerd zoals aangegeven in bijlage 4 van het bestemmingsplan.
• Richtprijs is “vrij op naam”. Over de bouwkavel is BTW verschuldigd. Over de bijbehorende landbouwgrond is overdracht belasting verschuldigd. Deze kosten en de notariskosten, voor levering van de kavels zijn voor rekening van verkoper.
• Daarnaast moet u nog met de onder andere de volgende kosten rekening houden.
• Financieringskosten, vestigen van een hypotheek recht voor rekening van koper.
• Advieskosten die u dient te voldoen voor het afsluiten van de hypotheek.
• Advieskosten Architect e.d.
• Legeskosten De gemeente berekent de kosten voor de behandeling van de vergunning aan u door. De legesverordening is per gemeente verschillend en is veelal afhankelijk van de bouwkosten. De nota voor de legeskosten ontvangt u bij het indienen van de omgevingsvergunning.
• Aansluitkosten voor drukriolering.
• De gemeente rekent kosten voor de aansluiting van uw woning op de riolering. Bij het bouwen van een nieuwe woning is dit in sommige gevallen ook al opgenomen bij de legeskosten.
• Sonderingsonderzoek Om de draagkracht van de bodem vast te stellen, zal de uiteindelijke aannemer een sonderingsonderzoek uit laten voeren.
• Op het terrein was voorheen een pluimveehouderij gevestigd. Na de sloop van de bedrijfsgebouwen wordt er bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.
• De  kavel is nog niet definitief ingemeten door het kadaster. Daardoor is het mogelijk dat de uiteindelijke oppervlakte enigszins groter of kleiner uitvalt. Meer of minder oppervlak wordt bij aktepassering verrekend tegen een meer- of minderprijs van € 15 euro per m².

 

Richtprijs kavel met 2.500m² ondergrond; € 445.000,- Vrij op naam.

Overzicht aanbod
Overzicht aanbod
Klik op de foto voor een vergroting