Perceel landbouwgrond  - Hapert

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Perceel landbouwgrond - Hapert

0.51.30 hectare landbouwgrond

Langwerpig nagenoeg rechthoekig perceel landbouwgrond. Perceel is aan de westzijde ontsloten via de Castersedijk wat de verbindingsweg is tussen Casteren en Hapert. Aan de overige zijden omgeven door soortgelijke landbouwgrond.

Bodem is volgens de Bodemkaart van Nederland voor het grootste deel een Vlakvaaggrond met leemarm en zwak lemig fijn zand. Grondwatertrap Vb en voor het meest oostelijke gedeelte een Vorstvaaggrond met lemig fijn zand. Grondwatertrap VIII.

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting