Perceel landbouwgrond  - Casteren

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Perceel landbouwgrond - Casteren

2.72.00 hectare landbouwgrond

Perceel landbouwgrond met een min of meer rechthoekige vorm met een afgeschuinde hoek. Zeer goede landbouwgrond voor nagenoeg alle landbouwkundige doeleinden geschikt.

Perceel is aan de noord-, westzijde ontsloten via een goed begaanbaar semi-verhard pad wat na circa 120 meter uitmondt op de verharde weg Dorpsstraat wat de verbindingsweg is tussen Casteren en Hoogeloon. Noordzijde is gelegen tegen erven en een stuk bos. Aan de overige zijden grenzend aan cultuurgrond. Op het perceel bevindt zich een (niet vergunde) beregeningsput.

Bodem is volgens de Bodemkaart van Nederland een hoge zwarte enkeerdgrond met lemig fijn zand. Grondwatertrap VIII.

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting