Perceel landbouwgrond - Hilvarenbeek

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Perceel landbouwgrond - Hilvarenbeek

Langwerpig nagenoeg rechthoekig perceel landbouwgrond. Perceel is aan de Oostzijde ontsloten via de Tilburgseweg wat de verbindingsweg is tussen Hilvarenbeek en Tilburg. Aan de Westzijde is het perceel ontsloten via een onverharde verbindingsweg gelegen tussen twee verharde wegen. Aan de Noord- en Zuidzijden omgeven door soortgelijke landbouwgrond. Op het perceel is een niet vergunde beregeningsput aanwezig. De grond kan omschreven worden als goede landbouwgrond geschikt voor alle landbouwkundige doeleinden. Waterhuishouding is goed. Ontsluiting is goed. In het vigerend bestemmingsplan is de grond bestemd als Agrarische grond.

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting