Perceel Landbouwgrond - Midden Schouwen

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Perceel Landbouwgrond - Midden Schouwen

3.24.05 hectare bouwland

Betreft een perceel bouwland gelegen aan de Zwaardweg te Kerkwerve. Middelzware gemakkelijk bewerkbare kleigrond. Afslibbaarheid van circa 27%. Laatste jaren in gebruik geweest voor de teelt van snijmais en aardappelen.

Perceel grenst met de westzijde tegen de Provinciale weg N59. De oostzijde ligt tegen de Zwaardweg welke een verharde weg is waarover het perceel is ontsloten. Het perceel is vlak gelegen en is gedraineerd.

Aan de zuidzijde grenst het perceel met een droge scheiding aan een perceel grasland met eenvoudige opstallen. Dit aangrenzend perceel (2.76.02 ha) staat eveneens te koop. (ZLTO Vastgoed)

Kadastrale aanduiding

Gemeente: Middenschouwen, sectie H, nummer 666.

Bestemming

In het huidige bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Schouwen Duiveland wat door de raad is vastgesteld op 26 maart 2009 heeft het perceel de bestemming “Agrarisch”.

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting