Perceel landbouwgrond Roovertsedijk  -      BIJ INSCHRIJVING - Hilvarenbeek

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Perceel landbouwgrond Roovertsedijk - BIJ INSCHRIJVING - Hilvarenbeek

Hilvarenbeek P 1708. Groot 3.85.30 ha

Betreft een perceel landbouwgrond, gelegen ten westen van Hilvarenbeek, aan de Roovertsedijk. Perceel is momenteel in gebruik voor boomteelt. Bij de voorgenomen datum van eigendomsoverdracht (1 mei 2018) zal het perceel oogststoppelbloot zijn.
Bodem is een Hn23t Veldpodzolgrond met lemig fijn zand met als grondwatertrap V*. Perceelsvorm is nagenoeg rechthoekig.
Perceel grenst met de noordzijde aan de verharde weg Roovertsedijk waarover het perceel ontsloten is.
Waterhuishouding is goed. Dwars over het perceel is een sloot gelegen waarop het perceel gedraineerd is (>25 jaar). Direct nabij deze sloot is een (niet vergunde) beregeningsput aanwezig.

VERKOCHT

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting