Landbouwgrond Kromhoekseweg Terneuzen, onder Zuiddorpe te Zeeuwsch-Vlaanderen -

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Landbouwgrond Kromhoekseweg Terneuzen, onder Zuiddorpe te Zeeuwsch-Vlaanderen -

De percelen Axel M 1109 en M 1110 zijn als één perceel omschreven in de omschrijving.

Het perceel is gelegen ten zuiden van Zuiddorpe in de Varempépolder, ten oosten van Varempé. De bouwvoor bestaat uit: kalkloze zandgronden met in het noorden een kleidek (15 à 40cm dik) van meer dan 8 % lutum en daaronder leemarm en zwak lemig fijn zand (vlakvaaggronden). Het zuiden bestaat uit beekeerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand. Er is een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40 en 80cm diepte en een gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120cm beneden het maaiveld.

Er zijn drie afritten op de Kromhoekseweg. De vorm is rechthoekig met een schuine zijde en scherpe hoek in het noorden. De hoofdontwatering is goed op een primaire sloot ten noorden en zuiden en een secundaire sloot ten westen en oosten van het perceel.

Vraagprijs 62.500,- per hectare k.k.

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting