Landbouwgrond Lubberstraat, perceel Oirschot K 231 - Oirschot

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Landbouwgrond Lubberstraat, perceel Oirschot K 231 - Oirschot

Perceel landbouwgrond ter grootte van 1.90.70 hectare, gelegen in het buitengebied van Oirschot, aan de Lubberstraat ten zuiden van de dorpskern van Spoordonk ten noorden van de A58.

Het perceel is in gebruik als bouwland. Het perceel is te bereiken en ontsloten via de openbare verharde weg Lubberstraat.

Bodemtype is zandgrond. (De bodem bestaat uit gooreerdgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand, grondwatertrap III pZn21t)). Het perceel is niet gedraineerd en er is geen beregeningput en/of vergunning aanwezig.

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht. Er worden geen betalingsrechten of productierechten mee geleverd.

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting