Landbouwgrond  - Gemonde

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Landbouwgrond - Gemonde

Een goed perceel landbouwgrond, ter grootte van 2.81.45 ha, gelegen aan de Groensteeg te Gemonde. Het perceel heeft een bovenlaag van ruim 80 cm zwarte grond met daaronder geel zand, en is geschikt voor vele landbouwkundige doeleinden. Aan de noord- en zuidzijde ligt een perceel gelijkwaardige landbouwgrond met een droge scheiding, aan de oostzijde ligt lager gelegen landbouwgrond met een natte scheiding en aan de westzijde ligt een semi-verharde openbare weg.

De bereikbaarheid is goed. Het is van 2 zijden ontsloten, aan de westzijde via de Groensteeg en aan de noord- oostzijde via de Mon Plaisir.

Er rust een herinrichtingrente op van € 68,60 per ha met als eindjaar 2034. Betalingsrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen maar is wel bespreekbaar.

Bodem is een zEZ23 hoge zwarte enkeerdgrond met lemig fijn zand, grondwatertrap VII.

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Michielsgestel” van de Gemeente Sint-Michielsgestel, vastgesteld op 25 januari 2013 en heeft een agrarische/agrarisch met Waarden-Natuur-landschapswaarde bestemming.

Vraagprijs: € 197.000 k.k

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting