Landbouwgrond Zandstraat  - Diessen

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Landbouwgrond Zandstraat - Diessen

Betreft een goed verkaveld perceel landbouwgrond, ter grootte van 4.06.25 ha, gelegen aan de goed begaanbare Zandstraat te Diessen. Met de westzijde gelegen tegen een goed begaanbaar semiverharde weg waarover de ontsluiting geregeld is. Aan de oostzijde is een ontwateringssloot gelegen. Zuidelijk grenst het met een droge scheiding aan soortgelijke grond. De noordzijde grenst aan een woonerf en aan een landschapselement in de vorm van een houtwal.

Bodem is een zHd21 haarpodzolgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand, grondwatertrap VII
De vlakligging, verkaveling en de waterhuishouding zijn goed te noemen. Bodem heeft een goede capillaire werking.
Goede landbouwgrond met >50 cm zwarte grond, voor velerlei landbouwkundige doeleinden geschikt.

Op het perceel rust een herinrichtingsrente ter hoogte van € 66,68 per hectare per jaar met als eindjaar 2041. Deze blijven verbonden aan het perceel en gaan mee over op de koper.

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de Gemeente Hilvarenbeek, vastgesteld op 13 maart 2014 en heeft een agrarische bestemming.

Het perceel wordt verkocht bij inschrijving.

Inleveren voor:

18 februari 2021 12.00u

Inleveren bij:

Notariskantoor Wedemeijer Marks Netwerk Notarissen
Oude Bestseweg 28
5688 DM Oirschot

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting