Landbouwgrond - St. Oedenrode

Jos Claassen
Taxatie en Advies

Groenewoudsedijk 3
5091 JL Oostelbeers
T   013 514 27 46
M   06 54 30 01 61
E   info@josclaassen.nl

Landbouwgrond - St. Oedenrode

Koop 1: Sint Oedenrode, K 83. Groot 2.04.80ha.
Betreft een perceel goede landbouwgrond, gelegen in het gebied Jekschotse Heide ten oosten van Sint Oedenrode, aan Jekschotseweg. Courante landbouwgrond, nagenoeg voor alle landbouwkundige doeleinden geschikt. Bodem is een veldpodzolgrond Hn21 met als grondwatertrap VI. Perceelsvorm is nagenoeg rechthoekig.
Perceel grenst aan de zuidzijde aan de verharde weg waarover het perceel ontsloten is.
Waterhuishouding is goed. Perceel is vrij vlak gelegen en wordt rondom begrensd door sloten. Aan de zuidzijde is een niet-vergunde beregeningsput aanwezig.

Koop 2; Sint Oedenrode, K 67. Groot 2.81.40ha.
Betreft een perceel goede landbouwgrond, gelegen in het gebied Jekschotse Heide ten oosten van Sint Oedenrode, aan Lieshoutsedijk. Courante landbouwgrond, voor nagenoeg alle landbouwkundige doeleinden geschikt. Bodem is een veldpodzolgrond Hn21 met als grondwatertrap VI. Perceelsvorm is langwerpig en nagenoeg rechthoekig.
Perceel grenst aan de westzijde aan de verharde Lieshoutsedijk waarover het perceel ontsloten is. Aan de oostzijde grenst het perceel aan de semi-verharde Biezenweg waarover eveneens ontsluiting mogelijk is.
Waterhuishouding is goed. Perceel is vrij vlak gelegen en wordt rondom begrensd door sloten.
Kadastrale informatie is als bijlage toegevoegd

Koop 3; Massa van kopen 1 en 2. Samen groot 4.86.20ha.

Overzicht referenties
Klik op de foto voor een vergroting